Oferta

Naszym podopiecznym zapewniamy:
• fachową i troskliwą opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00 (przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem przerwy świątecznej od dnia 23 grudnia do dnia 1 stycznia włącznie oraz ostatnich dwóch pełnych tygodni miesiąca sierpnia);
• wysoko wykwalifikowaną kadrę pracującą z miłości do dzieci;
• realizację obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.);
• bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, zajęcia z logopedii, zajęcia teatralne, religie oraz zajęcia taneczne (płatne 10 zł);
• spotkanie z teatrem (cykliczne wizyty teatrów dziecięcych w przedszkolu oraz częste wizyty w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu);
• zajęcia dydaktyczne z użyciem tablicy interaktywnej;
• bogato wyposażone sale zabaw;
• nowoczesną aranżację przestrzeni;
• własny ogród zabaw;
• zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane we własnej kuchni;
• rodzinną atmosferę,
• organizację imprez okolicznościowych.
CENNIK DZIECI OD 2,5 ROKU DO 6 LAT (cennik obowiązuje od 01.07.2022 r. )

od 8.00-13.00 – 260 zł + 11 zł dzienna stawka żywieniowa
od 6.30-15.00 – 300 zł + 13 zł dzienna stawka żywieniowa
od 6.30-17.00 – 350 zł + 13 zł dzienna stawka żywieniowa

W ramach opłaty miesięcznej zapewniamy:
• codzienną pracę z Dzieckiem w Przedszkolu w ramach zajęć prowadzonych dla każdej z grup stosownie do wieku i zgodnie z grafikiem podanym grupom,
• pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
• zajęcia przygotowujące Dziecko do posługiwania się językiem angielskim,
• religia,
• zajęcia organizowane na świeżym powietrzu (spacery i zabawy w ogrodzie),
• zajęcia ruchowo-sportowe w postaci rytmiki/gimnastyki,
• zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania, edukację matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, muzyczną, techniczną, wychowanie zdrowotne,
• zajęcia dodatkowe: robotyka, zajęcia sportowe
• okazjonalne warsztaty i spotkania, które wynikają z programu Przedszkola oraz rytmu roku (Mikołaj, Święta, Dzień Babci i Dziadka, itp.).