Zajęcia dodatkowe

W Naszym przedszkolu prowadzimy:

Zajęcia teatralne:

Zadaniem zajęć teatralnych jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci poprzez różnorodne formy aktywności artystycznej. Głównym celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznawanie środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję. Odbywają się one raz w tygodniu w grupie Misie i Tygrysy. Zajęcia trwają 30 minut.

Warsztaty rytmiczne:

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Zajęcia prowadzone są przez mgr Wioletę Pindel. Odbywają się one raz w tygodniu. W grupie Misie i Tygrysy trwają one 30 minut, natomiast w grupie Biedronek 15 minut.

Zajęcia z Drużyną Kangura:

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci. Odbywają się one raz w tygodniu. W grupie Misie i Tygrysy trwają one 30 minut, natomiast w grupie Biedronek 15 minut.

Zajęcia logopedyczne:

Celem zajęć logopedycznych jest uzyskanie normatywnego rozwoju mowy u dziecka poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych i słuchu fonematycznego (mownego), rozwój systemu językowego dziecka (rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi słownych, wzbogacanie słownika,rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań), rozwijanie funkcji poznawczych, kształtowanie poprawnej komunikacji językowej oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są przez mgr Monikę Jugowiec. Odbywają się one w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci.