Regulamin i Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka MCE

Klauzura Rodo w sprawie edukacji zdalnej:

Klauzula Rodo- zdalne nauczanie 

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI I ORGANIZACJI PRACY Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka w Myślenicach w roku szkolnym 2020-2021

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU CHATKA PUCHATKA

REGULAMIN-BEZPIECZNEGO-PRZYPROWADZANIA-I-ODBIERANIA DZIECI

REGULAMIN-KORZYSTANIA-Z-PLACU-ZABAW

/Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu Przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest nasza wspólna troską./