Rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30- 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

8.00-8.30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Zabawy rytmiczne przy muzyce, śpiewanie piosenek. Rytuał wspólnego rozpoczynania dnia. Gimnastyka poranna.

8.30-8.40

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8.40 – 9.00

Śniadanie.

9.00 -10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia programowe – językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, społeczne, przyrodnicze. Grupa Biedronki zajęcia od 9.00 – 9.15; w grupie Misie od 9.00 – 9.30.

10.00 – 10.10

Drugie śniadanie.

10.10 – 11.00

Swobodne zabawy dzieci według własnej inicjatywy.

11.00 – 12.00

Spacer, wycieczki, dowolne zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe oraz obserwacje przyrodnicze.

12.00 – 12.20

Obiad.

12.20 – 12.50

Odpoczynek. Czytanie bajek, słuchanie słuchowisk, opowiadań. W najmłodszej grupie – leżakowanie do godz. 13.30.

12.50 – 13.50

Zajęcia popołudniowe (karty pracy, ćwiczenia grafomotoryczne). Zabawy ogólnorozwojowe (dydaktyczne, matematyczne, konstrukcyjne, twórcze, itp.)

13.50 – 13.55

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

13.55 – 14.10

Podwieczorek.

14.10 – 15.00

Zabawy indywidualne i w małych zespołach, wspomagające rozwój dzieci. Wyjście na świeże powietrze, zabawy w ogrodzie przedszkolnym na sprzęcie terenowym.

15.00-17.00

Zabawy indywidualne . Rozchodzenie się dzieci.